Affärsidé


Accona Industrier AB skall utveckla, producera och marknadsföra produkter för exponering och förvaring av värmda och kylda varor.

Acconas produkter distribueras genom ledande distributörer och installatörer inom storköks- och kylinstallationsbranchen.

Affärsidé