Vad betyder varumärket


För alla medarbetare inom vårt företag står Accona för kvalitet, goda relationer och en erfarenhet som få kan erbjuda.

Vårt varumärke står för tradition och genuint hantverk men också för flexibilitet och nyskapande.

Andra nyckelord för oss är funktion, ekonomi och miljöansvar.

Att välja Accona som leverantör skall innebära funktionella och ekonomiska lösningar som leder fram till ett ömsesidigt förtroende och långsiktigt samarbete.

Accona