Kylmontrar

Grillkylbänk

 • Kylbänk GN. Star exponeringsmonter, IKEA Lindköping. » Zooma ->

  Kylbänk GN. Star exponeringsmonter, IKEA Lindköping.

 • DEM monter. DEM är konstruerad för att integreras i en serveringslije.
Detta exempel är lite speciellt eftersom en del av disken inte har självtag utan är täkt av solid plexiglas. » Zooma ->

  DEM monter. DEM är konstruerad för att integreras i en serveringslije. Detta exempel är lite speciellt eftersom en del av disken inte har självtag utan är täkt av solid plexiglas.

 • Checkout. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk. » Zooma ->

  Checkout. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk.

 • Chilled counter. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk. » Zooma ->

  Chilled counter. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk.

 • Heat and corner section. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk. » Zooma ->

  Heat and corner section. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk.

 • Pastery corner. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk. » Zooma ->

  Pastery corner. För en kund i Norge har ett designskyddat koncept utarbetats med kak- sallads, kyl- och värmedisk.